Logo Logo

Zapisnik s 6-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 3. veljače 2022.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge izrade audiovizualnog i audio spota, te izradu vizualnog rješenja i grafičke pripreme za billboard
 4. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija (DAB +) temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 07/21
 5. Zahtjev društva Digital Media Group d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev – ĐIR TV
 6. Nacrt Pravilnika o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela
 7. Nacrt Pravilnika o uvjetima za upis u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija
 8. Zahtjev društva Televizija Jadran d.o.o. za provođenjem postupka sukladno članku 86. Zakona o elektroničkim medijima
 9. Europski Audiovizualni Opservatorij – članarina za 2022.
 10. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
 11. Razno