Logo Logo

Zapisnik s 5-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 27. siječnja 2022.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 07/21 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija (DAB+)
 4. I. Dodatak Koregulacijskom sporazumu o postupku i pravilima nabave djela neovisnih proizvođača od 6. studenog 2017.
 5. Izvještaj o obavljenom popisu financijske imovine sa svim prilozima
 6. Prijedlog odluke o ispravku vrijednosti i otpisu potraživanja financijske imovine na dan 31. prosinca 2021.
 7. Izvještaj o obavljenom popisu izvanbilančne evidencije sa svim prilozima
 8. Izvještaj o obavljenom popisu nefinancijske imovine sa svim prilozima
 9. Izvještaj o obavljenom popisu obveza sa svim prilozima
 10. Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2021.
 11. Prijedlog odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. (GFI obrasci i Bilješke uz financijske izvještaje)
 12. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021.
 13. Prijedlog izmjena Statuta Agencije za elektroničke medije
 14. Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030.
 15. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu iz Knjige pružatelja
 16. Razno