Logo Logo

Zapisnik s 2-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 10. siječnja 2022.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Otvaranje ponuda temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija (DAB+) br. 07/21
  3. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  4. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija
  5. EPRA – članarina za 2022.
  6. Razno