Logo Logo

Zapisnik s 50-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 22. prosinca 2021.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave grafičke pripreme tri i tiska pet brošura na teme iz Fonda za poticanje pluralizma medija
 4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge održavanja programskog rješenja Centrix
 5. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge fiksne telefonije i interneta
 6. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge mobilne telefonije i interneta
 7. Zahtjev društva Jadranska radijska mreža d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal Glazbeni program
 8. Prijedlog odluke o ispravku odluke o određivanju ukupne naknade za naplatni prijenos svih nenaplatnih kanala na državnoj razini, isključujući kanale Hrvatske radiotelevizije – članak 105. ZEM-a
 9. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija
 10. Zamolba za poboljšanjem čujnosti nakladnika Radio Delta d.o.o.
 11. Prijedlog pojašnjenja vezana uz promjene vlasničke strukture (članci 61. do 63. ZEM-a)
 12. Prijedlog ugovora o nastavku suradnje s gđom. Dujmović, gđom. Guberac i gđom. Blažanović
 13. Prijedlog ugovora o nastavku suradnje s gđom. Dokler
 14. Program rada Agencije za elektroničke medije za 2022.
 15. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisi iz Knjige pružatelja
 16. Razno