Logo Logo

Zapisnik s 44-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 17. studenog 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Prijedlog plana nabave Agencije za elektroničke medije za 2022.
  3. Zahtjev trgovačkog društva Radio Tvornica j.d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal RADIO TVORNICA
  4. Zahtjev trgovačkog društva Telemach Hrvatska d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za pružanje audiovizualnih usluga na zahtjev
  5. Odluka nadzornog odbora HRT-a o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe za 2022. i povlastice obveznika plaćanja
  6. Razno