Logo Logo

Upozorenje Vijeća za elektroničke medije o izvještavanju za vrijeme pandemije korona virusa

Obzirom na veliki interes javnosti u svezi pandemije COVID-19 i u svrhu zaštite javnog interesa, Vijeće za elektroničke medije upozorava sve elektroničke medije u Republici Hrvatskoj kao i elektroničke medije čiji je poslovni nastan na području druge države članice EU, a koji se obraćaju publici na teritoriju RH, na sljedeće:

  • da je svaki pružatelj medijskih usluga obvezan na zahtjev nadležnoga državnog tijela objaviti bez naknade proglase, kao i službena priopćenja nadležnih državnih tijela kada postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, sigurnost zemlje te javni red i mir,
  • da u izvještavanju poštuju odredbe članka 24. i članka 25. Zakona o elektroničkim medijima: „Svi audiovizualni i radijski programi trebaju objavljivati točne i provjerene informacije, događaji trebaju istinito i korektno predočiti činjenice i događaje, a mišljenja i komentari moraju biti lako prepoznatljivi kao mišljenje ili komentar, te mora biti razvidno čije se mišljenje ili komentar objavljuje.“
  • da su zabranjene sve audiovizualne medijske usluge, uključujući i one putem interneta  kojima se objavljuju ili šire dezinformacije, posebice one u vezi s pitanjima javnog zdravlja. Objavljivanje ili širenje dezinformacija izaziva zabrinutost, širenje straha i panike među stanovništvom te vodi do još težih posljedica od ovih kojima smo suočeni.

Vijeće za elektroničke medije će, u skladu sa svojim nadležnostima, ovakve pojave strogo sankcionirati, vodeći pritom računa o načelu razmjernosti i zaštiti javnog interesa.

Vijeće je svjesno činjenice da izvještavanje o ovoj izvanrednoj prijetnji po zdravlje i uobičajeni način života građana predstavlja višestruke izazove za novinare i urednike. Zbog toga Vijeće  apelira na sve medijske profesionalce da se drže najviših etičkih i profesionalnih standarda u izvještavanju o ovoj krizi.

Vijeće za elektroničke medije

Predsjednik Vijeća i ravnatelj Agencije

Josip Popovac

Prethodno priopćenje  Vijeća za elektroničke medije u vezi izvještavanja o korona virusu možete pronaći ovdje: https://www.aem.hr/nekategorizirano/priopcenje-vijeca-za-elektronicke-medije-u-vezi-izvjestavanja-o-korona-virusu-2/