Logo Logo

Zapisnik s 37-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. studenog 2019.

DNEVNI RED

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o dopuštenosti koncentracije vezano na vlasničku strukturu GOLD FM d.o.o. i Zvonimira Škrobu kao člana navedenog društva
  4. Prijedlog odluke o dopuštenosti koncentracije vezano na vlasničku strukturu EXTRA FM ZAGREB d.o.o. i Davora Gavranića kao člana navedenog društva
  5. Prijedlog odluke o ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
  6. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
  7. Razno