Logo Logo

Programske analize televizijskih kanala

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 34-19 sjednici, održanoj 16. listopada 2019. donijelo odluku o pokretanju postupka javne nabave usluga –
programske analize televizijskih kanala
Rok za dostavu ponuda je 13. studenog 2019. do 9,30 sati

Obavijest