Logo Logo

Usluga analize i nadzora televizijskih kanala

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 3-19 sjednici, održanoj 23. siječnja 2019. donijelo odluku o pokretanju postupka javne nabave usluga –
analize i nadzora televizijskih kanala
Rok za dostavu ponuda je 22. veljače 2019. do 9,30 sati.

Objava – Obavijest o nadmetanju