Logo Logo

Otvorene ponude temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 06/17

Vijeće za elektroničke medije je na 47-17 sjednici, održanoj 20. prosinca 2017., otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 06/17 za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija.

Otvorene ponude