Logo Logo

Žene i mediji

Mediji igraju ključnu ulogu u procesu socijalizacije pojedinaca, pa tako i utječu na percepciju o tome što čini identitet muškaraca i žena. Stoga ne iznenađuje da su brojne internacionalne inicijative i preporuke, kao ključne elemente za postizanju rodne ravnopravnosti na svim razinama, prepoznale veću prisutnost žena u medijima te izmjene medijskog prikaza žena i muškaraca koji se treba odmaknuti od društveno konstruiranih stereotipova.

Ravnopravnost spolova uvrštena je 2001. među najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, a 2003. godine donesen je prvi hrvatski Zakon o ravnopravnosti spolova.

Rodna i spolna jednakost uključena je i u Zakon o elektroničkim medijima (čl.12. st.2, čl.16. st.4., čl.30 st.2., čl. 64. st.1) čime su Agenciji i Vijeću za elektroničke medije dodijeljene ovlasti, ali i odgovornost za provedbu odredbi ovog zakona i nadzor nad radom elektroničkih medija.

Od 2014. Agencija za elektroničke medije članica je Mediteranske mreže regulatornih tijela (MNRA) i potpisnica „Deklaracije MNRA-a o poticanju muško-ženske ravnopravnosti i borbe protiv rodnih stereotipova“, čime je postala jedna od aktivnih članica radne skupine Žene i mediji koja djeluje pri ovoj regulatornoj mreži.

Počevši od 2014. Agencija je provela niz analiza vezanih uz vidljivost i zastupljenost žena u medijima.

Tako je u 2014. i 2015. pratila Vidljivost žena i muškaraca u središnjim informativnim emisijama triju negledanijih nacionalnih televizija. Žene su gotovo izjednačene s muškarcima kao voditeljice vijesti i novinarke, ali kada se pogleda udio žena u ukupnom broj izjava i komentara, njihovo mišljenje čini niti jednu trećinu iznesenih stavova pojedinaca u središnjem informativnim emisijama.

Tijekom 2015. Agencija se posvetila detektiranju Rodnih stereotipova u reklamama. Rodni stereotipovi su pronađeni u više od polovice reklamnih spotova iz analiziranog uzorka, od čega se 80 posto detektiranih stereotipova odnosilo na žene, a 20 posto na muškarce.

U 2016. u fokusu su bile žene i sport. Analizirane su sportske vijesti emitirane u sklopu središnjih dnevnih informativnih emisija na tri najgledanije nacionalne televizije. Analiza je pokazala da je niti 4 posto priloga posvećeno ženskom sportu i ženama u sportu.

Ovi poražavajući rezultati potaknuli su nas da u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom i Uredom za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, pod pokroviteljstvom Središnjeg državnog ureda za sport, pokrenemo kampanju Za veću vidljivost ženskog sporta u elektroničkim medijima.

U sklopu kampanje na tri nacionalne i 23 lokalne televizije te na preko 100 radijskih postaja emitirani su spotovi kojima se htjelo utjecati na podizanje razine svijesti o važnosti ženskog sporta i njegovoj podzastupljenosti i marginalizaciji u medijima, ali i u društvu.

AEM – Za veću vidljivost V1
AEM – Za veću vidljivost V2

Kako bi utjecali na svijest medija o važnosti bolje pokrivenosti ženskog sporta te o nužnosti balansiranog pristupa kada je riječ o izvještavanju o sportskim uspjesima žena i muškaraca, Agencija radi na izradi Preporuka za bolje praćenje ženskog sporta u elektroničkim medijima.

Od 1. ožujka do 31. svibnja 2018. rađena je Analiza medijskog tretmana rodnog nasilja u Hrvatskoj na trima nacionalnim televizijama. Rezultati ove analize predstavljeni su na okruglom stolu održanom 4. prosinca 2018. u Zagrebu.  Rezultati su pokazali da najutjecajnije nacionalne TV kuće problem nasilja nad ženama ne tretiraju kao izolirani incident iz crne kronike, već ga stavljaju u širi kontekst i svjesni su da se radi o raširenom društvenom problemu. Ipak, i dalje ima prostora za kvalitetnije i sustavnije izvještavanje o ovoj važnoj temi, koja, nažalost, u fokus javnosti dolazi samo kada su u pitanju tragični događaji ili crne obljetnice.

Web stranica www.zeneimediji.hr, kao i Facebook stranica Žene i mediji, još su jedan korak ka osvještavanju javnosti i medijskih djelatnika o postojanju problema rodne nejednakosti u medijima.

Agencija i Vijeće za elektroničke medije nastoje konstantnim ukazivanjem na postojanje ovog problema, kao i uključivanjem svih ključnih dionika u akcije osvještavanja javnosti i medija u njegovo rješavanje, utjecati na postizanje jednakosti u medijskom prikazu i medijskoj vidljivosti žena i muškaraca. Web portal www.zeneimediji.hr trebao bi još intenzivirati te aktivnosti.