Logo Logo

Odricanje od koncesija za područje grada Umaga i grada Pule

Vijeće za elektroničke medije je na 34-13 sjednici, održanoj 23. 5. 2013., primilo na znanje dopis nakladnika radija STUDIO MINSK d.o.o. kojim obavještava kako se odriče koncesije za područje grada Umaga (G-UM) te dopis nakladnika radija ARENA RADIO d.o.o. kojim obavještava kako se odriče koncesije za područje grada Pule (G-PU).