Logo Logo

Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 16-22 sjednici, održanoj13. travnja 2022. donijelo odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama. Rok za podnošenje prijava je 13. svibnja 2022. Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se u priloženim dokumentima, Javnom pozivu, Programu ugovaranja novinarskih radova, Uputama za prijavitelja, zajedno s obrascima za prijavu.