Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 18-20 sjednici, održanoj 30. travnja 2020. donijelo odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama. 

Rok za podnošenje prijava je 22. svibnja 2020. Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se u priloženim dokumentima, Javnom pozivu, Programu ugovaranja novinarskih radova, Uputama za prijavitelja, zajedno s obrascima za prijavu. Priloženi su i odgovori na potencijalna pitanja.