Pravo na pristup informacijama

Na temelju odredbe članka 66. stavka 4. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine” broj 153/09, 84/11 i 93/14), članka 8. stavka 2. točke 10. Statuta Agencije za elektroničke medije te odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, ravnatelj Agencije za elektroničke medije donio je odluku o ustrojavanju kataloga informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Agencija za elektroničke medije.

Zakon o pravu na pristup informacijama

Povezane datoteke