Logo Logo

Usluga izrade audiovizualnih animiranih spotova i billboard oglašavanja

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 36-23 sjednici, održanoj 8. studenog 2023. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave dva animinirana audiovizualna spota, izrada vizualnog rješenja i grafičke pripreme za billboaard, uslugu tiska billboarda, te zakupa oglasnih površina za potrebe Agencije za elektroničke medije. 

Rok za dostavu ponuda je 4. prosinca 2023. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.