U Narodnim novinama broj 87/2022 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija broj 02/22 – područje Međimurske županije (Z-CK) i šire područje Grada Duge Rese (gradovi Duga Resa i Karlovac i Općina Netretić) (G-DR)

Koncesijska područja:

  • Međimurska županija (Z-CK)
  • Šire područje Grada Duge Rese (gradovi Duga Resa i Karlovac i Općina Netretić) (G-DR).

Dokumentacija za nadmetanje i pripadajući dokumenti nalaze se u nastavku ove vijesti.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od objavljivanja Obavijesti u Narodnim novinama, odnosno do ‎26. ‎kolovoza 2022‎.

Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 02/22

Dokumentacija za nadmetanje

Studija opravdanosti – Međimurska županija

Studija opravdanosti – šire područje Grada Duge Rese

Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika

Pravilnik o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija

Tehnički parametri – Međimurska županija

Tehnički parametri – šire područje Grada Duge Rese

Obrasci iz Dokumentacije za nadmetanje mogu se preuzeti ovdje.