Izrada elaborata za uspostavu informacijskog sustava za upravljanje dokumentima u okviru poslovnih procesa AEM-a

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 27-21 sjednici, održanoj 15. srpnja 2021. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge Izrada elaborata za uspostavu informacijskog sustava za upravljanje dokumentima u okviru poslovnih procesa AEM-a  

Rok za dostavu ponuda je 2. kolovoza 2021. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.