Logo Logo

Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata, manifestacija, seminara, konferencija, radionica, predavanja, pripreme i/ili izrade edukacijskih materijala ili istraživanja na temu medijske pismenosti

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 36-19 sjednici, održanoj 14. studenog 2019. donijelo odluku o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata, manifestacija, seminara, konferencija, radionica, predavanja, pripreme i/ili izrade edukacijskih materijala ili istraživanja čija bi tema bila medijska pismenost, njen razvoj i osvještavanje njene važnosti, kao I s njima povezana područja i projekti.

Rok za dostavu ponuda je 19. prosinca 2019. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.