Logo Logo

Odluka o dodjeli sredstava Fonda 01/15

Vijeće za elektroničke medije je na 31-15 sjednici, održanoj 01.
srpnja 2015. na temelju provedenog Javnog natječaja broj 01/15 za
raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i
raznovrsnosti elektroničkih medija – nakladnika radija,
neprofitnih pružatelja medijskih usluga televizije i radija iz
članka 19. i 79. ZEM-a, neprofitnih pružatelja elektroničkih
publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i radijskih
programa za 2015. i 2016. godinu („Narodne novine“ broj 31/15)
donijelo Odluku o dodjeli sredstava Fonda. Dodijeljena su ukupna
sredstva za:

–          108
nakladnika radija te 1 neprofitnog pružatelja medijskih usluga
radija iz članka 19. i 79. ZEM-a u iznosu od =28.132.002,62
kuna,
–          1
neprofitnog pružatelja medijske usluge televizije iz članka 19. i
79. ZEM-a u iznosu od =150.000,00
kuna,
–         
15 neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija u iznosu od
=1.944.001,67
kuna,
–         
1 neprofitnog proizvođača audiovizualnog programa u iznosu od
=117.000,00
kuna,
–         
1 neprofitnog proizvođača radijskog programa u iznosu od
=119.000,00 kuna.

Javni natječaj
01/15
Odluka o
raspodjeli sredstava Fonda 01/15