Pravila o postupanju nakladnika televizije na nacionalnoj razini i poštivanje zakonskih odredbi – priopćenje

Agencija za elektroničke medije pokrenula je postupak, pred
Ustavnim sudom Republike Hrvatske, za ocjenu suglasnosti točke c)
Ispitivanje javnog mnijenja podtočke 5. glave I. Pravila o
postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u
Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe (“Narodne novine”
broj 118/14) s Ustavom, Zakonom o elektroničkim medijima
(“Narodne novine” broj  153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) te
Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji (“Narodne novine” broj 137/10
i 76/12).

Priopćenje