Logo Logo

Materijali

Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija

AEM i UNICEF – Djeca i mediji
Regulatory authorities for electronic media and media literacy
Infografika gledanje TVa
 Obrazovni materijali za preuzimanj
AEM i UNICEF – Slikovnica-o-medijima
Video lekcije medijke pismenosti
Infografika: Medijska pismenost u doba koronavirusa