Logo Logo
Prikaz kategorije Sjednice Vijeća

Sjednice Vijeća

Rad Vijeća za elektroničke medije je javan.

Sukladno svom Poslovniku o radu, Vijeće radi na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a u pravilu tjedno i to najčešće srijedom u 11,00 sati. Vijeće pridržava pravo izmijeniti termin održavanja sjednice, a time i rok za prethodnu najavu dolaska javnosti.

Svi zaključci i odluke iz dnevnog reda o kojima se na sjednicama raspravlja redovito se objavljuju na web stranici Agencije za elektroničke medije. Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, Vijeće osigurava javnost svog rada objavom zapisnika sa sjednica Vijeća te objavom informacije o mogućnosti neposrednog uvida u njegov rad.

Sjednici Vijeća može prisustvovati javnost uz prethodnu najavu dolaska najkasnije do petka u 14,00 sati za sjednicu Vijeća koja će se održati idući tjedan. Za svaku sjednicu Vijeća potrebno je najaviti dolazak na opisani način. Istodobno sjednici može prisustvovati najviše sedam predstavnika javnosti, sukladno prostornim kapacitetima vijećnice. Pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema redoslijedu prijavljivanja. Zahtjev za prisustvovanje sjednicama podnosi se putem predviđenog obrasca.

Predstavnici javnosti na sjednicama Vijeća za elektroničke medije nemaju pravo glasa, nemaju mogućnost raspravljanja i/ili postavljanja pitanja, iznošenja mišljenja i sl. te se ne smiju služiti mobilnim uređajima, snimačima, kamerama i sl. uređajima.

Vijeće nije dužno osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.