Zapisnik s 46-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 30. studenoga 2016.

Zapisnik s 46-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 30. studenoga 2016.

D N E V N I   R E D:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Prijedlog Izvješća o radu Vijeća i Agencije za elektroničke medije u 2015. godini
  3. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponude pristigle na Obavijest broj 04/16 za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti radija
  4. Razno