Zapisnik s 15-24 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 5. travnja 2024. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika s 14-24 sjednice Vijeća
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge pružanja sigurnosnog backup rješenja na udaljenoj lokaciji s uključenim licencama softvera za obavljanje backupa na razdoblje od jedne godine
 4. Prijedlog Obrasca iz članka 51. st. 4. ZEM-a i nalog za dostavom izvješća i dokaza o provedbi obveza iz članka 51. st. 1. ZEM-a
 5. Zahtjev od strane EUFORIJA, vl. Marina Tuković za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa za radijski kanal – Euforija
 6. Dopis HAKOM-a u svezi zamolbe za poboljšanjem čujnosti i proširenju koncesije na područje grada Đakova od strane Udruge Radio Marija (L-VU)
 7. Izvješće HRT-a o provedbi članka 11. Zakona o HRT-u za 2023.
 8. Zamolba Agencije za elektronske medije Crne Gore vezana uz ustupanje prava korištenja „Vodiča za srebrne surfere – Priručnik o internetu i društvenim mrežama za treću životnu dob“
 9. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/22 za 2023. – drugi dio
 10. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/22 za 2023. – VAL MEDIA d.o.o. – treći dio
 11. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/22 za 2023. – ROSS d.o.o. – četvrti dio
 12. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 03/22 za 2023. -drugi dio
 13. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 03/22 za 2023. – TV NOVA d.o.o. – treći dio
 14. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 03/22 za 2023. – VAL MEDIA d.o.o. – četvrti dio
 15. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 03/22 za 2023. – RADIO M – Udruga mladeži Vela Luka j.t.d. – peti dio
 16. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/23 za 2023. – prvi dio
 17. Razno