Naputak regulatora za medijsku i telekom industriju u vezi ocjena koncentracija po posebnim propisima