Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 16-24 sjednici, održanoj 11. travnja 2024. donijelo odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama.

Rok za podnošenje prijava je 3. svibnja 2024.

Sredstva za ovaj projekt osigurana su sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2024. godinu (NN 32/24) u iznosu 200.000,00 €. S obzirom da su sredstva uplaćena sukladno prethodnim Uredbama premašila planirane iznose, Vijeće za elektroničke medije pridodalo je akumulirani iznos od 150.000,00 € u ovaj Javni poziv te će se njime dodijeliti bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 350.000,00 €.  Sredstva su namijenjena financiranju autorskih novinarskih radova nastalih i objavljenih u elektroničkim publikacijama od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava do 30. studenog 2024.

Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom autoru/ici je 2.000,00 € bruto II, odnosno najviši 12.000,00 € bruto II. Autori/ice s kojima se sklopi ugovor obvezni su objaviti prvi članak u roku 30 dana od dana potpisa ugovora i o tome izvijestiti Agenciju za elektroničke medije s poveznicom na objavljeni članak na adresu [email protected] . Između objave svakog sljedećeg članka mora proći minimalno 24 sata, a najviše 30 dana.
Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se u priloženim dokumentima: Javnom pozivu, Programu ugovaranja novinarskih radova, Uputama za prijavitelje, zajedno s obrascima za prijavu.