Zapisnik s 41-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 13. prosinca 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika s 40-23 sjednice Vijeća
 2. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija broj 08/23
 3. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave mobilne telefonije i interneta
 5. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge fiksne telefonije i interneta
 6. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave održavanja i ažuriranja računovodstvenog programa na razdoblje od godine dana
 7. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge izrade dva animirana 2D audiovizualna spota, izradu vizualnog rješenja i grafičke pripreme za billboard, te uslugu tiska billboarda i zakupa oglasnih površina
 8. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave savjetodavnih usluga za unapređenje sustava PMU
 9. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluge televizije broj 07/23
 10. Zahtjev Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije za dobivanjem odobrenja na odluku o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji u 2024. te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja
 11. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
 12. Prijedlog odluke o upisu/ispisu pružatelja elektroničkih publikacija u/iz Knjige pružatelja
 13. Razno