Vijeće za elektroničke medije na 41-23 sjednici otvorilo je ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 08/23

Vijeće za elektroničke medije je na 41-23 sjednici održanoj 13. prosinca 2023. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 08/23 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Splitsko-dalmatinske županije (Z-ST2).

Na temelju članka 85. Zakona o elektroničkim medijima, Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija, provedenih pripremnih radnji za dodjelu koncesija te tehničke podloge koju je utvrdila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Vijeće je objavilo Obavijest o namjeri davanja koncesije 08/23 koja je objavljena u Narodnim novinama broj 131/2023 od 3. studenog 2023.

Utvrđeno je da je temeljem gore navedene Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 08/23 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija otvorena ponuda trgovačkog društva ULTRA SPLIT d.o.o. iz Splita.