Zapisnik s 40-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 7. prosinca 2023. 

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika s 39-23 sjednice Vijeća
  2. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije broj 07/23
  3. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  4. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 11/23
  5. Zahtjev društva HNK HAJDUK š.d.d. za dobivanjem dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev – HDTV OTT
  6. Zahtjev društva Antena Zagreb d.o.o. za dobivanjem prethodne suglasnosti na nagradno natjecanje i sudjelovanje gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu – „Dar Mar“
  7. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
  8. Razno