Zapisnik s 39-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 1. prosinca 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika s 38-23 sjednice Vijeća
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge ispitivanja, pregleda, analize praćenja i nadzora općih i komercijalnih TV programa na nacionalnoj razini i općih programa Hrvatske radiotelevizije
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge savjetovanja za unapređenje sustava PMU
 5. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave razvoja informacijskog sustava – suradničke platforme za provjeru medijskih činjenica u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ (referentni broj : C1.1.1. R6-I2)
 6. Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog metodologije izračuna naknade za naplatni prijenos koju nakladnici televizije s nacionalnom koncesijom naplaćuju za prijenos nenaplatnih kanala
 7. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području:
  • Grada Zagreba (G-ZG2)
  • dijela grada Nova Gradiška (D-NG)
 8. Prijedlog Operativnog plana Agencije za elektroničke medije za 2024.
 9. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
 10. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
 11. Razno