Vijeće za elektroničke medije na 40-23 sjednici otvorilo je ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 07/23

Vijeće za elektroničke medije je na 40-23 sjednici održanoj 7. prosinca 2023. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 07/23 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području:

  • D1 (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, dio Brodsko-posavske županije)
  • D5 (Primorsko-goranska, Istarska i dio Ličko-senjske županije).

Na temelju članka 85. Zakona o elektroničkim medijima, Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija, provedenih pripremnih radnji za dodjelu koncesija te tehničke podloge koju je utvrdila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Vijeće je objavilo Obavijest o namjeri davanja koncesije 07/23 koja je objavljena u Narodnim novinama broj 124/2023 od 25. listopada 2023.

Utvrđeno je da su temeljem gore navedene Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 07/23 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije otvorene ponude:

  • D1 (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, dio Brodsko-posavske županije) – Televizija Slavonije i Baranje d.o.o. iz Osijeka
  • D5 (Primorsko-goranska, Istarska i dio Ličko-senjske županije) – TV Nova d.o.o. iz Pule.