Zapisnik s 38-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 24. studenog 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika s 37-23 sjednice Vijeća
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog Plana nabave za 2024.
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge pružanja fiksne telefonije i interneta
 5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave mobilne telefonije i usluge prijenosa podataka
 6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge održavanja i ažuriranja računovodstvenog programa u 2024.
 7. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija broj 10/23
 8. Utvrđivanje postojanja javnog interesa temeljem poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području:
  • Dijela grada Nove Gradiške
  • Grada Zagreba
 9. Zahtjev društva bravo cbc d.o.o. za dobivanjem prethodne suglasnosti na nagradno natjecanje i sudjelovanje gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu – „bravo! is coming to town“
 10. Prijedlozi za izradu rješenja o obvezi uplate 0,5% za rad AEM-a (pružatelji elektroničkih publikacija) za 2022.
 11. Prijedlog odluke o rashodovanju i isknjiženju neupotrebljivih osnovnih sredstava
 12. Prijedlog odluke o donaciji, rashodovanju i isknjiženju upotrebljivih osnovnih sredstava
 13. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
 14. Razno