Zapisnik s 37-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 15. studenog 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika s 36-23 sjednice Vijeća
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o poništavanju javnog natječaja broj 2/23 (potpora male vrijednosti) za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2024.
 4. Prijedlog odluke o poništavanju javnog natječaja broj 3/23 (potpora male vrijednosti) za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2024.
 5. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području:
  • Vukovarsko-srijemske županije (Z-VU)
  • na širem području grada Rovinja (grad Rovinj i općine Bale, Kanfanar, Sveti Petar u Šumi, Vrsar i Žminj) (L-RO)
  • Grada Belišća (G-BE)
 6. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija (DAB+) br. 09/23
 7. Prijedlog odluka o ukidanju rješenja o isplati naknade za rad Agencije za 2022. društva HD-WIN ARENA SPORT d.o.o. kao pružatelja elektroničke publikacije i pružatelja medijske usluge putem satelita, interneta, kabela i drugog dopuštenog oblika prijenosa i izdavanju novih rješenja
 8. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
 9. Razno