Zapisnik s 33-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 12. listopada 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika s 32-23 sjednice Vijeća
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge izrade revizorskih izvješća
 4. Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području digitalne regije D1
 5. Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području digitalne regije D5
 6. Prijedlog poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području:
  • Grada Zagreba
  • dijela grada Nova Gradiška
 7. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
 8. Razno