Logo Logo

Zapisnik s 27-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 24. kolovoza 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika s 26-23 sjednice Vijeća
 2. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 06/23
 3. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 4. Prijedlog odluke o početku postupka javne nabave razvoja informacijskog sustava – suradničke platforme za provjeru medijskih činjenica
 5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge održavanja informatičke opreme
 6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge revizije pravdanja sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2022.
 7. Prijedlog poziva za iskazivanje javnog interesa za djelovanje radijskog kanala na području:
  • Splitsko-dalmatinske županije
  • grada Belišća
  • dijela grada Nove Gradiške
  • Vukovarsko-srijemske županije i južnog dijela Osječko-baranjske županije
  • Grada Zagreba
  • šireg područja grada Rovinja (grad Rovinj, općine Žminj, Kanfanar i Bale)
 8. Prijedlog poziva za iskazivanje javnog interesa za djelovanje televizijskog kanala na području:
  • Primorsko-goranske, Istarske, dijela Ličko-senjske županije
  • Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, dijela Brodsko-posavske županije
 9. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
 10. Zahtjev udruge „Mistična bića“ za prestankom važenja dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa za kanal „Drugačija televizija“ i ispisu iz Knjige pružatelja
 11. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
 12. Razno