Zapisnik s 25-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 13. srpnja 2023.

 1. Ovjera zapisnika s 24-23 sjednice Vijeća.
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga.
 3. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija DAB+ temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 05/23 za područje:
  • MUX 1 (Republika Hrvatska)
  • DA0 (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, dio Bjelovarsko-bilogorske, dio Sisačko-moslavačke županije).
 4. Odluka o sklapanju ugovora o pružanju usluge dostavljanja mjesečnih izvještaja praćenja gledanosti TV programa.
 5. Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana AEM-a za 2023. godinu.
 6. Odluka o davanju dopuštenja trgovačkom društvu RAF PROMOTION d.o.o., Mogilska ulica 42, ZAGREB, OIB: 23719190771 za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa za radijski kanal RADIO 101.
 7. Odluka o davanju dopuštenja trgovačkom društvu RAF PROMOTION d.o.o., Mogilska ulica 42, ZAGREB, OIB: 23719190771 za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa za radijski kanal 101 SOFT SOUND.
 8. Odluka o davanju dopuštenja trgovačkom društvu RAF PROMOTION d.o.o., Mogilska ulica 42, ZAGREB, OIB: 23719190771 za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa za radijski kanal 101 ROCK.
 9. Odluka o davanju dopuštenja trgovačkom društvu 200 POSTO, d.o.o., Ulica braće Cvijića 19, ZAGREB, OIB: 76400050431 za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa za radijski kanal MagicMusic.
 10. Prethodna suglasnost trgovačkom društvu bravo cbc d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 29, ZAGREB, OIB: 28140997362 na nagradno natjecanje i sudjelovanje gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu – „Summer Vibe“.
 11. Nacrt Programa dodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, 2024.-2026.
 12. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Upisnik pružatelja i ispisu iz Upisnika pružatelja elektroničkih publikacija.
 13. Razno.