Rezultati Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za Uspostavu sustava provjere točnosti informacija

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za uspostavu sustava provjere točnosti informacija u sklopu mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ (referentni broj: NPOO C1.1.1. R6-I2) objavljen je 30. prosinca 2022.. Predmet Javnog poziva bilo je sufinanciranje aktivnosti povezanih s provedbom projekata za uspostavu sustava provjere točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama. Nositelji mjere, koja se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, su Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije, a za provedbu dijela mjere koji se odnosi na uspostave provjere točnosti informacija osigurano je 5.972.526 eura  bespovratnih sredstava.

Na Javni poziv pristiglo je ukupno 50 projektnih prijava. Njih 26 je odbačeno zbog nezadovoljavanja formalnih i administrativnih uvjeta, te prekoračenja dopuštenog ukupnog iznosa primljenih državnih potpora, dok 12 projektnih prijava nije dobilo potreban broj bodova da bi se kvalificiralo za raspodjelu sredstava. Tako je u konačnici za dodjelu bespovratnih sredstava odabrano ukupno 12 prijavljenih projektnih prijedloga, te im se dodjeljuje ukupno 2.292.217,39 eura (dva milijunadvjestodevedesetidvijetisućedvjestosedamnaest eura i tridesedevet eurocenti).

Odabrani fact-checking projekti bave se vrlo raznolikim spektrom tema od medicine i zdravlja, klimatskih promjena, ravnopravnosti spolova, turizma, kulture, energije, tehnologije i računarstva, pa do vjerskih tema, populacije mladih, javnog i zajedničkog dobra i informacija vezanih uz povijesne, kulturne i društvene teme 19. i 20. stoljeća, sve do Domovinskog rata. Nositelji sedam odabranih projekata su znanstveno-obrazovne institucije, dok su pet projekata prijavile udruge civilnog društva, od kojih većina za partnere ima fakultete i sveučilišta.

Svi odabrani projekti imat će i obavezu surađivati na suradničkoj platformi projekta, koju će uspostaviti Agencija za elektroničke medije. Da bi se osigurao integritet djelovanja u okviru programa uspostave i jačanja sustava provjere točnosti informacija, odabrani projekti se moraju pridržavati temeljnih načela rada, odnosno imaju obvezu prihvaćanja i poštivanja temeljnih standarda i principa rada kojima se vode i ključne međunarodne organizacije na području borbe protiv dezinformacija, od transparentnosti financiranja i ustroja, političke i druge nepristranosti pa do nepostojanja sukoba interesa.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu NPOO mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ nalazi se ovdje: