Logo Logo

Zapisnik s 17-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 18. svibnja 2023.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika s 16-23 sjednice Vijeća
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o početku postupka javne nabave usluge održavanja informacijskog sustava pružatelja medijskih usluga (E-MV 01/23)
  4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge praćenja tiskanih medija, Internet portala te TV i radio emisija
  5. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave uredskog materijala
  6. Prijedlog odluke o otpisu vezano uz Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekta, manifestacija i sl. čija je tema bila medijska pismenost
  7. Predstavljanje Zbornika izabranih radova nastalih u sklopu projekta poticanja novinarske izvrsnosti u 2022. – troškovnik
  8. Razno