Logo Logo

Zapisnik s 2-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 19. siječnja 2023. 

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o prihvaćanju ponude u predmetu jednostavne nabave usluge konzultacije i analize za razvoj suradničke platforme u okviru mjere financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka
  4. Zahtjev društva Discovery d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal KINO TV
  5. Prijedlog odluke o ispisu društva SVEVID d.o.o. kao pružatelja medijske usluge na zahtjev „SVEVID“ iz Upisnika pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija
  6. Prijedlog odluke o ispisu Zdrug katoličkih skauta Hrvatske kao pružatelja medijske usluge satelitom, kabelom, internetom i drugim dopuštenim oblikom prijenosa „RADIO SKAUT“ iz Upisnika pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija
  7. EPRA – godišnja članarina za 2023.
  8. Razno