Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

Vijeće za elektroničke medije na svojoj sjednici br. 49-21 od dana 29. prosinca 2022. donijelo je Plan savjetovanja sa javnošću za 2023. godinu.