Logo Logo

Usluga fiksne telefonije i interneta

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 45-22 sjednici, održanoj 1. prosinca 2022. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave Usluga fiksne telefonije i interneta

Rok za dostavu ponuda je 16. prosinca 2022. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.