Predstavljanje NPOO projekta u Osijeku

Agencija za elektroničke medije, u suradnji s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku, organizira u Osijeku predstavljanje mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“, koja se provodi sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a čiji su nositelji Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije. Za provedbu mjere uspostava provjere točnosti informacija osigurano je 45 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Opći cilj mjere je jačanje otpornosti društva na dezinformacije kroz smanjenje količine dezinformacija u javnom prostoru, jačanje informacijske pouzdanosti i sigurnosti kod konzumiranja medijskih sadržaja i korištenja društvenih mreža, jačanje kvalitete novinarstva i vjerodostojnog izvještavanja te jačanje medijske pismenosti.

Predstavljanje projekta i javna rasprava održat će se u utorak, 22. studenoga 2022. s početkom u 10:30, u svečanoj dvorani Akademije za umjetnost i kulturu Osijeku, Ulica Petra Svačića 1/f (sveučilišni kampus, 1. kat nastavne zgrade Akademije).

Uvodno će se skupu obratiti Josip Popovac, ravnatelj Agencije za elektroničke medije, red. prof. art.  Robert Raponja, prorektor za međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Prof. dr. sc. Marijana Grbeša Zenzerović govorit će o problemu dezinformacija i predstavit Studiju „Jačanje otpornosti društva na dezinformacije: analiza stanja i smjernice za djelovanje“. Studija obrađuje globalni fenomen dezinformacija i informacijskog poremećaja, kao i obilježja, trendove i aktere suvremenog informacijskog i medijskog okruženja te njihove odnose.

Zamjenik ravnatelja Agencije za elektroničke medije Robert Tomljenović predstavit će dokument  „Standardi i kriteriji za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava“, nastao na temelju Studije, koji možete preuzeti preko poveznice, a koji će poslužiti kao temelj za raspisivanje Javnog poziva.

Potom će Tomislav Levak, predavač na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, predstaviti aktivnosti i programe koje AUK već provodi u svrhu prepoznavanja i suzbijanja problema produkcije i širenja dezinformacija u javnom prostoru.

Završno će se održati javna rasprava o dokumentu „Standardi i kriteriji za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava“, kao i o mogućnostima razvoja raznovrsnih računalnih sustava, tehnoloških rješenja i alata za provjeru točnosti informacija u sklopu predmetnog projekta, te razvoja uspostave suradničke platforme, na kojoj će se objavljivati, razvrstavati i arhivirati dezinformacije koje su provjerene i ispravljene u okviru fact-checking projekata uspostavljenih ovom investicijom.

Ukoliko želite prisustvovati događanju, molimo vas da se prijavite na e-mail [email protected] najkasnije do 21. studenoga u 12:00.