Zapisnik s 36-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. rujna 2022. 

Dnevni red:

  1. Ovjera Zapisnika
  2. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge savjetovanja za razvoj sustava (platforme) javne objave podataka o vlasništvu i načinu financiranja medija i za pripremu tehničkog aspekta provedbe postupka nabave za izradu platforme za objavu podataka o vlasništvu i financiranju medija, kao i za analizu s predmetnom platformom povezanih poslovnih procesa
  3. Financijski plan Agencije za elektroničke medije za period 2023-2025
  4. Zahtjev nakladnika Hrvatski katolički radio – dodjela tehničkih parametara odašiljača Brinje 94,4, MHz
  5. Zahtjev udruge „Multimedijalist“ – Radio 808 za produljenje privremene dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji
  6. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija
  7. Dopunski poziv za plaćanje doprinosa proračunu Europskom audiovizualnom opservatoriju za 2022.
  8. Prijedlog obrazaca programskih osnova za objavu na internetu 1. radio (koncesija), 2. TV (koncesija), 3. dopuštenje za radio, 4. dopuštenje za TV, 5. na zahtjev (tv i radio) i 6. povezivanje u mrežu (tv i radio)
  9. Razno