Otvaranje ponuda – Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 02/22 (radio) i 03/22 (televizija)

Vijeće za elektroničke medije će na sjednici 32-22, u četvrtak, 1. rujna 2022., s početkom u 11.00 sati, otvoriti ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 02/22 (radio) – područje Međimurske županije (Z-CK) i šire područje Grada Duge Rese (gradovi Duga Resa i Karlovac i Općina Netretić) (G-DR) te na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 03/22 (televizija) – područje Splitsko-dalmatinske i dijela Dubrovač­ko-ne­re­tvanske žu­pa­nije (Di­gitalna regija D8) objavljene u Narodnim novinama broj 87/2022.

Otvaranje ponuda održat će se na sjednici Vijeća u Vijećnici Agencije za elektroničke medije, Zagreb – Jagićeva 31/4 kat.