Usluga održavanja informatičke opreme Agencije za elektroničke medije

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 31-22 sjednici, održanoj 24. kolovoza 2022. donijelo  odluku o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge održavanja informatičke opreme.

Rok za dostavu ponuda je 12. rujan 2022. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.