Logo Logo

Usluga praćenja tiskanih medija, portala, TV i radio emisija

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 21-22 sjednici, održanoj 20. svibnja 2022., donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge praćenja tiskanih medija, portala, TV I radio emisija.  

Rok za dostavu ponuda je 31. svibnja 2022. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.