Vijeće za elektroničke medije na 2-22 sjednici otvorilo je ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija (DAB+) broj 07/21 .

Vijeće za elektroničke medije je na 2-22 sjednici održanoj 10. siječnja 2022. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 07/21 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija (DAB+).