Zapisnik s 49-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 16. prosinca

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave održavanja i ažuriranja poslovnog (računovodstvenog) programa
  4. Zahtjev društva Gold FM d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal Gold SPICE – XMAS
  5. Telemach Hrvatska d.o.o. i OT-Optima Telekom d.d. – mišljenje o učincima provedbe koncentracije
  6. Prijedlog dopisa za dostavom očitovanja društva Nova TV d.d. na temu javne ponude za prijenos nenaplatnih kanala
  7. Iskazivanje interesa za nacionalnom koncesijom od strane Laudato TV d.o.o. – prijedlog odgovora
  8. Razno