Zapisnik s 48-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 8. prosinca 2021.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 1/20 za 2021. za GONG (Faktograf.hr)
 4. Plan savjetovanja s javnošću za 2022.
 5. Pravilnik o kriterijima određivanja i označavanja repriznih emisija
 6. Pravilnik o detaljnim mjerilima i definicijama za određivanje audiovizualnih ili radijskih programa koji se smatraju vlastitom proizvodnjom
 7. Prijedlog Operativnog plana za 2022. Agencije za elektroničke medije
 8. Zahtjev za upis Udruga-e za promicanje urbane kulture „Zdanje“ kao neprofitnog proizvođača televizijskog programa u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
 9. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija
 10. Prijedlog odluke o ispisu pružatelja elektroničke publikacije iz Knjige pružatelja i upisu u Knjigu pružatelja
 11. Prijedlog člana i zamjenika člana Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje 2022. do 2027. te pratećeg Akcijskog plana
 12. Razno